Ailenizle birlikte huzurla yaşayacağınız yapılar üretiyoruz.

Ayk İnovasyon olarak; sürekli değişen ve yenilenen inşaat sektöründe, uzman bilgi birikimimiz, sermaye yapımız, modern mimari anlayışımız, deneyimli teknik ve idari kadromuzla birlikte nitelikli projelere imza atmak temel prensibimizdir. Ürettiğimiz her işte planlama, organizasyon ve proje aşamasına maksimum özeni göstermekteyiz. Tüm ekip çalışanları olarak herkesin insana değer veren bir bakış açısıyla kaliteye odaklanması ve işini severek yapması firmamızın ortak değerleridir.

Hakkımızda

Projelerimiz

Erkilet Projesi

📍 Erkilet’te Merkezi Konumda

🏠 2+1 . 3+1 . 4+1 Daireler

Proje Detayı

Erkilet Villaları

📍 Erkilet’te Merkezi Konumda

🏠 210m²  9 Adet Villa

Proje Detayı

+35

Biten proje

+12

Devam Eden proje

+971

Mutlu Yuva

Taş Yünü Mantolama Sistemleri

Enerji tasarrufu, dayanıklılık, kalite ve güvenle geleceğinizi inşa ediyoruz!

Kayseri İnşaat Hakkında Merak Edilenler

İnşaat Malzemeleri Nelerdir?

Tuğla ve Kiremit : Duvar inşasında kullanılan toprak ve kiremit , kil yapılı toprağın pişirilip kurutulmasıyla meydana gelir.

Seramik: Daha fazla metal birleşen’inin belirli sıcaklıkta bir araya getirilmesi ile oluşan inorganik bir maddedir. 

Plastik: Doğada ihtiyaç olarak karşılanmayan plastikler çeşitli elementlerin birleşmesiyle meydana gelir.

Kireç: Sıvı ile karışımı sonucu katı hal alan kireç , kireç taşının pişirilmesiyle meydana gelen bağlayıcı maddedir.

Hazır Beton: Dayanıklı yapıya sahip , çimento gibi maddelerin karışımı ile meydana gelen maddedir.

Gaz Beton: Hafif yapıya sahip içinde hava basıncı ve gözenekler bulunan bir yapıya sahiptir.

Doğal Taşlar: Yapısında mineral bulunan bileşenlerdir. Genel kullanımı temeller , zemin gibi bölgelerdir.

Ahşap: Yapısında ağaç bulunan organik bazlı maddelerdir. Sıkça kullanılan yapı malzemelerindendir. Az niteliğe sahiptir.

Alçı: Kalıp çıkarma işlemi için kullanılır. Genelde toz hale getirildikten sonra kullanımı sağlanır.

Alüminyum: Hafif ve kolay işlenebilir yapısı vardır.Yüksek kaynama noktasına sahiptir. En çok kullanılan malzemedir.

Boru : Sıvı ve gaz aktarımı yapmayı sağlayan malzemedir. Sonsuz uzunluğa erişme imkanı vardır. Bütün yapılarda istisnasız kullanımı mevcuttur.

Plywood: Binanın temel ve iç bölümünde kullanım sağlar.

Boya : Farklı renk seçeneklerine sahiptir. Çokça amaç için kullanımı sağlanır. Genel itibariyle yüzeylerde süsleme ve koruma amacıyla kullanılır.

Cam : Yüksek dereceye sahip ısıda sodanın eritilmesi ile meydana gelmektedir.her yapıda kullanımı sağlanır.

Çimento: Sıkça kullanılan malzeme bağlayıcı yapıya sahiptir. Toz olarak kullanımı sağlanmaktadır. Kullanılan toz yapısı sıvı karışımı ile katı madde haline gelir.

Demir-Çelik : Her aşamada kullanılan demir-çelik binaların temel malzemedir. 

İnşaat Zemin Etüdü Nedir?

İnşaat yapımına başlamadan önce dikkat edilmesi gereken daha önemli hususlar mevcuttur. Bu hususlar inşaat’in yapılacağı yerin zemin ve zeminin kaldırabileceği kat değeridir. İnşaat yapılacak temel için drenaj yolları haritalandırılır. Topografik veriler toplanır. Döşenecek boruların yükseklikleri ve yarıçapları hesaplanır. Bu işlemler yapılan yapının doğru konumunu bulmaktır. Arazi etüdü , inşaat şirketleri tarafından yapılmaktadır. Bakılması gereken bir diğer hususa  toprak yapısı tükenmekte olan veya korunması gereken toprak yapısı varsa buna bağlı olarak önlem alınacaktır.

İnşaat Zemin Etüdü Hangi Aşamada Yapılır?
 • Yapılacak yapının veya inşa edilecek bölgenin ilk aşamada toprak yapısı kontrol edilir.
 • Numune olarak alınan toprağın önce tartılıp  fırınlandıktan sonra istenilen ağırlığa ulaşması gerektir.
 • Boru yükseklikleri hesaplanır.
 • Yerin altı iyice kontrol edilir. Olası durumlarda yakıt tankı veya yeraltı suya bulunabilir.
 • Yeraltında bulunan suyun belirli sevyede olması gerekir.
İnşaat Projelerinde Sözleşme Yönetimi

Sözleşme Yönetimi, bir inşaat işinin Sözleşme Koşulları’na uygun
olarak ifa edilmesini sağlamak için yapılan işlerin bütünüdür.
Sözleşme imzalanması öncesi (Pre-Award) Sözleşme Yönetimi unsurları:
– Sözleşme’nin tesis edilmesi / kurulması
– Planlama
– Şartname’nin geliştirilmesi
– Sözleşme’ye geçiş planlaması
– Sözleşme Yönetimi’nin belirlenmesi
– Sözleşme bedeli
– Riskin bertaraf edilmesi
– İşveren şartnamesindeki değişiklikler,
– Proje paydaş yönetimi

Sözleşmenin imzalanmasından sonraki (Post-Contract Award) Sözleşme
Yönetimi faaliyetleri:
• Yüklenicinin performansının gözlenmesi
• Ödeme onayı
• Yazışmaların / Kayıtların dosyalanması
• Değişiklikler’in yönetimi
• İş programının izlenmesi
• Hak Taleplerinin (Claims) değerlendirilmesi / Uyuşmazlıkların (Dispute) bertaraf
edilmesi
• Sözleşmenin kapatılması

İnşaat Projelerinde Risk Yönetimi Nedir?

Risk sözcüğü, değişik biçimlerde yorumlanıp, tanımlanabilen ve çoğu zaman
belirsizlik kelimesiyle aynı anlamda kullanılan bir kavram olarak literatürde karşımıza
çıkmaktadır. Bu makale kapsamında risk kelimesi, “belirsizliğin kaynağı”, “değişik
şekillerde gerçekleşme olasılığı olan olay” ve “bir olayın olumsuz yönde gerçekleşme
olasılığı” şeklindeki tanımlamalara uygun olarak kullanılacaktır. Çizelge l’de işveren,
yüklenici/taşeron ve bazen de sigorta şirketleri arasında paylaşılan riskler ve alınabilecek Önlemlerden bazıları özetlenmektedir.
Herhangi bir projenin işveren tarafından yapılabilir olarak kabul edilebilmesi
için, maliyetin belli bir rakamdan düşük olması, inşaatın belirli bir tarihten önce
tamamlanması gibi bazı kriterler belirlenmektedir. Daha sonra, projeyi gerçekleştirecek
yüklenicinin devreye girmesi ile, bu kriterlerin gerçekleşmesini etkileyecek risklerin bir kısmı yüklenici tarafından üstlenilmektedir. Yüklenici de, çoğu zaman taşeronlarla
anlaşarak, üstlendiği risklerin bir kısmım bu kişi/kuruluşlara aktarmaktadır. Bu süreç
boyunca, risklerin paylaşımı sözleşmeler aracılığı ile sağlanmaktadır. Üstlendiği risklerin etkilerini gözardı eden ve gerekli Önlem paketlerini önceden hazırlamayan tarafın,
risklerin gerçekleşmesi halinde zor durumda kalması ise kaçınılmazdır. Doğal afetler
gibi gerçekleşme olasılığı az ama etkisi büyük risk unsurları için sigorta yapıldığı taktirde, yüklenicinin ayrıca bir düzenleme yapması gerekmemektedir. Ancak, götürü
bedelli projelerde olduğu üzere, maliyet artışlarının yüklenicinin üstlendiği bir risk
olması durumunda, teklif verme aşamasında gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Böyle
bir projenin gerçekleşmesinde görev alan tü m taraflar, bu hususları gözönünde bulundurarak, bir risk yönetim sistemi oluşturmak suretiyle ileride çıkabilecek anlaşmazlıkları ve finansal kayıpları en aza indirgemiş olurlar. Projenin erken aşamalarında kurgulanmış ve tüm proje süresince güncelleştirilmiş bir risk yönetim sistemi özellikle
riski büyük projelerde, projenin başarısını olumlu yönde etkileyebilecek bir proje
yönetim tekniğidir. Daha sonra da irdeleneceği üzere seçilecek sözleşme tipi, tarafların
üstlendikleri riskler konusunda bilinçlenmesi açısından risk yönetim sistemiyle yakından
ilişkili bir kavram olarak belirginleşmektedir

İnşaat Proje Aşamaları Nelerdir?
 • Yapılacak inşaatın bulunacağı bölgeyi tespit etme.
 • Tespit edilen bölgenin toprak yapısı ve ağırlığı hesaplaması.
 • Yeraltı suyunun yükseklik derecesi.
 • Yapılacak projenin hazır olması.
 • Zarar-Kar hesaplamasının yapılması.
 • İnşa edilecek bölgenin noter huzurunda satın alınması.
 • Zemin Etüdü araştırması yapılmalıdır.
 • Mimari proje çizimlerinin hazır olması.
 • Yapı ruhsatı başvurusu yapılmalı.
 • İnşaat hazırlığı ve basamaklar.